Tydzień otwartej nauki 2023

„Społeczność zamiast komercjalizacji”

Chcemy zaprosić Was do uczestnictwa w międzynarodowym Tygodniu Otwartej Nauki (nazywanym także Tygodniem Otwartego Dostępu), który odbędzie się w tym roku pod hasłem  „społeczność zamiast komercjalizacji” w dniach 23-30 października.

W ramach tego tygodnia, jako Stowarzyszenie na rzecz Otwartej Nauki, organizujemy wraz z partnerami cztery odbywające się zdalnie spotkania, na których będziemy omawiać wybrane teksty podejmujące tematykę otwartej nauki i metanauki.

Spotkania odbędą się w formie journal clubu, w ramach którego każde spotkanie rozpocznie się od prezentacji na temat wybranego tekstu, po której odbędzie się dyskusja.

Spotkanie odbędzie się pod linkiem:
https://meet.google.com/pix-hcbt-fdc

Można również oznaczyć w wydarzeniu na portalu Facebook:
https://fb.me/e/THtAGW4z

Lub dodać spotkania do kalendarza:
Link do dodania do kalendarza

Omawiane teksty:

23.10 poniedziałek, 19:00
Making Open Science Work for Science and Society

Autorzy wprowadzają rozróżnienie między „przejrzystością z naukowego punktu widzenia” a „przejrzystością ze społecznego punktu widzenia”. Większość znanych strategii związanych z ruchem otwartej nauki (np. udostępnianie danych i prerejestrowanie badań) ma na celu przede wszystkim promowanie przejrzystości z naukowego punktu widzenia. Aby osiągnąć społecznie istotną przejrzystość, która jest szczególnie ważna w dziedzinach takich jak zdrowie środowiskowe, potrzebne są dalsze kroki mające na celu dostarczenia informacji o badaniach w taki sposób, który jest ważny dla decydentów i członków społeczeństwa.

(Opis na podstawie dyskusji autorów)

  • Elliott, K. C., & Resnik, D. B. (2019). Making open science work for science and society. Environmental health perspectives, 127(7), 075002.
  • https://doi.org/10.1289/EHP4808
24.10 wtorek, 19:00
Exploring the Gray Area: Similarities and Differences in Questionable Research Practices (QRPs) Across Main Areas of Research

Artykuł ten bada szarą strefę wątpliwych praktyk badawczych między odpowiedzialnym prowadzeniem badań, a poważnymi nadużyciami badawczymi w postaci fabrykacji, fałszowania i plagiatu. Dotychczas mieliśmy bardzo niewielką wiedzę na temat podobieństw i różnic dyscyplinarnych w stosowaniu takich praktyk. Omawiana praca jest pierwszym systematycznym opisem tych zmiennych i podobieństw.

  • Ravn, T., & Sørensen, M. P. (2021). Exploring the gray area: Similarities and differences in questionable research practices (QRPs) across main areas of research. Science and engineering ethics27(4), 40.
  • https://doi.org/10.1007/s11948-021-00310-z
25.10 środa, 19:00
The case for formal methodology in scientific reform

Artykuł podnosi problematyczne aspekty proponowanych reform „otwartej nauki”, między innymi te dotyczące reprodukowalności i prerejestracji badań, podważając równocześnie popularne opinie na temat sposobów „naprawy nauki”. Jest to również apel do badaczy zajmujących się metanauką o większy rygor, precyzję i formalną poprawność tworzonych badań i rekomendacji.

  • Devezer, B., Navarro, D. J., Vandekerckhove, J., & Ozge Buzbas, E. (2021). The case for formal methodology in scientific reform. Royal Society open science8(3), 200805.
  • https://doi.org/10.1098/rsos.200805
26.10 czwartek, 19:00
Falsification: How does it relate to reproducibility

Autor przedstawia w zarysie problematykę falsyfikacji teorii na podstawie replikacji badań daną teorię zdających się potwierdzać. Falsyfikacjonizm, jako podstawa współczesnej nauki (a przynajmniej przez wielu naukowców filozofami niebędącymi za taką uważany) jest również w zasadzie fundamentem statystyki w powszechnie przyjętym sformułowaniu Fishera – w związku z czym zderzenie wypracowanej przez Poppera teorii z praktykami badaczy stanowi istotny element dyskursu metodologicznego; zwłaszcza, że badacze opowiadający się za potrzebą bazowania na falsyfikacji nieraz w swoich praktykach tejże nie stosują (vide psychologowie…). Autor artykułu zdaje się również w pewnym momencie – mimo swojej wiary w falsyfikacjonizm – wpadać w pułapkę konfirmacjonizmu, do dyskusji o czym, jak również o samej problematyce związku reprodukcji i falsyfikacji, gorąco zapraszamy.


Opublikowano

Polski