Strona testowa z Markdown

Żeby wpisać kod markdownowy, musisz w nowym bloku wybrać markdown jako rodzaj bloku.

formatowanie jest typowo markdownowe i renderuje się w edytorze

  • punkt 1
  • punkt 2

linki też

Z kolei kod latexowy renderuje się dopiero na stronie. Kod latexowy należy zapisywać, z dodaniem latex w znacznikach, jak poniżej: e^{\i \pi} + 1 = 0

English (UK)